• Habarlar25

Biz hakda

pdate5

KompaniýaProfil

“Dongguan LongTen Package Products Co., Ltd.”

Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Kompaniýa, kosmetiki gaplar / paket pudagynda ýöriteleşen tehniki taýdan uly öndüriji.Önümler esasan kosmetiki gaplamak, dynç almak we dürli paket çözgütleriniň güýmenjesi üçin ulanylýar, şeýle hem lukmançylyk, azyk, himiýa we beýleki pudaklara degişlidir.Şu wagta çenli 20,000 inedördül metrden gowrak ussahanamyz bar, şeýle hem 500-den gowrak işgärimiz we 12 sany uly inersenerimiz bar.Kompaniýada 130 sanjym galyplaýyş maşynlary, 60 ýokary tizlikli awtomat çüýşäni üfleýän maşynlar, 9 awtomatiki ýüpek ekranly maşyn we 3 awtomatiki pürküji we sanjym örtük önümçilik liniýalary üçin öňdebaryjy önümçilik enjamlary bar.

Şeýle hem, ähli gaýtadan işleýän maşynlar bilen özbaşdak galyplaýyş otagy bar.Müşderini, çyzgy döretmekden, 3d çap edilen nusga nusgasyny taýýarlamakdan, şekillendiriş dizaýnyndan we grafiki döretmekden başlap, ähli çözgütleri üpjün edip bileris.Aýratyn ösüş we dizaýn toparymyzyň üsti bilen, dürli önüm talaplary üçin köp sanly hünärli ODM we OEM özleşdiriş hyzmatlaryny hödürleýäris.

EnjamlarDiagramma

IMG_1044
IMG_20200330_175945
IMG_1107
IMG_1121

SargytAmal

Biz

Tejribämiz

Kompaniýanyň plastik gaplar, aýna çüýşeler we beýleki kosmetiki gaplamalar ýaly önümleri eksport etmekde 20 ýyldan gowrak tejribesi bar.Zawodymyzda sanjym we galyp, ýokary tizlikli awtomat çüýşäni üflemek, ekrany awtomatiki çap etmek we awtomatiki reňklemek üçin ösen önümçilik enjamlary bar.

BiziňkiKompaniýa

Zawodyň göni satuwy

Zawod bolanymyz üçin, bahalarymyz müşderilerimiz üçin ilkinji nobatda kepil geçip bileris.Qualityokary hilli bäsdeşlik bahalary müşderilerimiziň aladasyz bolmagyny üpjün edýär.

Satuwdan soňky hyzmat

Satuwdan soň professional toparymyz bar.Haýsy mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyzam, ony çözmek üçin elimizden gelenini ederis.

OEM we ODM hyzmaty

Müşderiniň nyşanyny, kuwwatynyň görnüşini we hatda konteýneriň / çüýşäniň görnüşini sazlaýan ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Müşderilere çyzgy döretmekden, şekillendiriş dizaýnyndan, grafiki döredilişden, nusga nusgasyny taýýarlamakdan we önümçilige çenli ähli çözgütleri hödürleýäris.

önümçilik prosesi