• Habarlar25

Plastiki gaplama täzelikleri: kosmetiki gaplarda iň soňky tendensiýa

https://www.longtenpack.com/squeeze-tube-15ml-200ml-sunscreenfacial-cleanser-container-tube-product/

Gözellik we şahsy ideg pudagy innowasiýa we dowamly gaplama çözgütlerine islegiň artmagy bilen çalt ösýär.Plastiki gaplama, köp taraplylygy, amatlylygy we elýeterliligi sebäpli kosmetika üçin meşhur saýlaw bolup galýar.Plastiki kosmetiki gaplaryň soňky tendensiýalary:

1. Kosmetiki turbalar- gysylýan we ýeňil, kosmetiki turbalar köplenç el kremleri, dodak balzamlary we göz jelleri üçin ulanylýar.Bu turbalar dürli görnüşlerde we ululykda bolýar we önümiň aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrylyp bilner.

2. Kosmetiki plastik bankalar- Bu köptaraply bankalar howa geçirmeýän gapaklar bilen gelýär, kremleri, losýonlary we beden ýaglaryny saklamak üçin amatly edýär.Dürli ululykda bar, kosmetiki plastik bankalar amatly we sumkalarda ýa-da çemodanlarda aňsatlyk bilen göterilip bilner.

3. Losyon we şampun çüýşeleri- Bu çüýşeler, aňsat ulanylýan nasoslar bilen gelýär, olary gündelik ulanmak üçin amaly edýär.Dürli şekillerde, ululyklarda we reňklerde bar, losyon we şampun çüýşeleri köplenç gözellik we şahsy ideg pudagynda ulanylýar.

4. Dezodorant taýak gaplary- Bu gaplar ýörite dezodorantlary we antiperspirantlary saklamak üçin niýetlenendir.Tüweleme dizaýny aňsat ulanmaga we bulaşyk tejribä mümkinçilik berýär.

5. Beden ýuwulýan çüýşeler- Bu çüýşeler, duşda ulanmak üçin amatly edip, ýokarky gapaklar bilen gelýär.Beden ýuwulýan çüýşeler köplenç suwuk sabynlar, duş jelleri we köpükli hammamlar üçin ulanylýar.

6. Gapakly gaplar - Dürli ululykda bar, gapakly gaplar syýahat ölçegli önümleri, saç esbaplaryny, makiýaupy we beýleki ownuk zatlary saklamak üçin ajaýyp.

7. Duman spreý çüýşeleri - Bu çüýşeler pürküji burun bilen gelýär, inçe dumanyň deň paýlanmagyna mümkinçilik berýär.Duman pürküji çüýşeleri köplenç ýüzüň dumanlary, spreýler we saç spreýleri üçin ulanylýar.

8. Kosmetiki bankalar - Bu bankalar nurbatly gapaklar bilen gelýär, dodak balzamlary, kremler we serumlar ýaly köp sanly önümi saklamak üçin amaly edýär.

9. Dodaklaryň ýalpyldawuk turbalary - Dürli ululykda we dizaýnda bar, dodaklaryň ýalpyldawuk turbalary dodak balzamlaryny, dodak ýalpyldawuklaryny we pomada saklamak üçin ajaýyp.

10.HDPE çüýşeleri- Çydamlylygy we himiki çydamly aýratynlyklary bilen tanalýan HDPE çüýşeleri goşmaça goragy talap edýän önümleri saklamak üçin ajaýyp.Adatça gaty himiki serişdeleri, ýaglary we serumlary ulanmak üçin ulanylýar.

Plastiki gaplamalardaky täzelikler gözelligi we şahsy ideg pudagyny üýtgedýär.Durnuklylyga we amatlylyga ünsi jemläp, plastik gaplar has köptaraply, düzülip bilinýän we eko-


Iş wagty: Mart-05-2024